Home Makers Elise Doll

Elise Doll

Ik ben Elise Doll, 27 jaar oud en theatermaker. Sinds 2019 maak ik met de door mij opgerichte stichting Meraki Theaterproducties voorstellingen over mensen zonder veilig (t)huis in de breedste zin van het woord. Zo heb ik bijvoorbeeld de voorstelling ‘OSSO –
zonder (t)huis’ gemaakt met en over (voormalig) dak- en thuisloze jongeren. Recentelijk heb ik ‘Rumah Saya (Mijn Thuis)’ gemaakt. ‘Rumah Saya (Mijn Thuis)’ is een muziektheatervoorstelling met en over overlevenden en nazaten van de koloniale periode
van Indonesië, de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de repatriëring.

Mijn werkwijze, journalistiek theater, is gefaseerd opgebouwd. Mijn uitgangspunt is de door Annet Henneman ontwikkelde methode ‘Theater Reportage’ (zie kader). Dit start bij het doen van onderzoek. Dit doe ik door middel van literatuuronderzoek en het interviewen van mensen. Maar ook door samenwerkingen aan te gaan om zodoende een groter draagvlak te creëren. Vanuit deze opgedane kennis en input ga ik een voorstelling maken.