Home Makers Joury van der Vecht

Joury van der Vecht

Als jonge dansmaker en bouwkundig ingenieur is mijn artistieke visie gevormd tussen twee extremen. Aan de ene kant het exacte en concrete van de bouwsector. Aan de andere kant het abstracte en creatieve van de danswereld. In mijn zoektocht naar de ‘verbinding’ tussen deze totaal verschillende werelden zocht ik naar een plek waar ik me thuis kon voelen. Als dansmaker richt ik me op het besef van het gedeeld menselijke en de behoefte naar je thuis willen voelen. Dit vraagt om een verkenning van de intrapersoonlijke relatie met de ‘ik’, als een zoektocht van de interpersoonlijk relatie ‘niet ik’. Ik spreek hier bewust niet van “de ander” omdat ik hiermee wil benadrukken dat er binnen die ander net zoals bij jou ook een “ik” zit. Dit is alleen niet jouw “ik”. Door de verschillen als de overeenkomsten kruislings met elkaar te verbinden ga ik op zoek naar het menselijke.